Bredband växer snabbt

Mobilt bredband och uppkoppling via fiber är enligt vad Post- och Telestyrelsen (PTS) rapporterar snabbväxare på den svenska bredbandsmarknaden.

I slutet av 2008 fanns 3 782 000 abonnemang för bredband i Sverige jämfört med 3 156 000 stycken år 2007, en ökning med 20 procent. Mobilt bredband stod för 80 procent av denna ökning och bredband via fiber stod för 16 procent av ökningen. Det visar PTS rapport Svensk telemarknad 2008.
– Utvecklingen visar att det är konsumenternas behov av hög kapacitet och mobilitet som starkt påverkar marknadsutvecklingen, säger Marianne Treschow, PTS generaldirektör.
Totalt omsatte slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation i Sverige 49,4 miljarder kronor under 2008. Det är en minskning med 1 procent jämfört med 2007. Framför allt är det intäkterna från företag som minskar, medan intäkterna från ett genomsnittshushåll ökade med knappt 1 procent.
Marknaden för mobila samtals- och datatjänster ökar. SMS ökade med 7 procent och mobil datatrafik med 76 procent. MMS, som fortfarande står för en liten del av de totala intäkterna, ökade med 30 procent. Dock minskar intäkterna för mobila samtalstjänster för första gången sedan 2004.
Det totala antalet fasta telefonabonnemang minskade med 3 procent 2008 jämfört med 1 procent 2007. Som tidigare fortsätter traditionella abonnemang att minska i antal och för första gången minskade även alternativa operatörers GTA-abonnemang. Däremot ökade antalet abonnemang för ip-baserad telefoni med 19 procent.
För första gången meddelar myndigheten att de kan presentera siffror för så kallade sampaketerade tjänster. Drygt 8 procent av samtliga mobiltelefoni-, fast telefoni-, bredbands-, och digital-tv-abonnemang är sampaketerade med andra abonnemang. De vanligaste paketeringsformerna är kombinationen bredband och fast telefoni, följt av fast telefoni, tv och bredband.

Comments are closed.