Vinnova finansierar IT-tjänster

En tjänst för styrning av energianvändning i nya hus, mobila tjänster för kommunikation i samband med ridning och ett dataspel för inlärning av japanska skrivtecken.

Vinnova finansierar fem projekt med upp till 1,5 miljoner kronor vardera, som med hjälp av IT ska utveckla produkter och tjänster för individens vardag och fritid i programmet Var Dags IT-demonstratorer. Företagen ska genom forskning utveckla en så kallad IT-demonstrator som åskådliggör en idé till en produkt eller tjänst så att den kan testas, utvärderas och kommuniceras. Korta FoU-projekt (6-24 månader) ska fånga upp nya idéer och behov som annars saknar resurser.

De projekt som finansieras är ”Free2Ride” – Free2move AB i Halmstad ska, tillsammans med Högskolan i Halmstad, Laholmsortens Ryttarförening och Hylte Ryttarförening, utveckla mobila tjänster som underlättar och höjer säkerheten för ryttare. ”Green IT Homes” – IMCG Sweden AB i Göteborg ska, tillsammans med bland andra Posintra AB, Elicit och Borgå Energi AB, utveckla en mobil tjänst som förenklar styrning av och förståelsen för energianvändning i nya hus. ”LanguageLab” – Josef Davidsson i Göteborg ska, tillsammans med bland andra Högskolan i Skövde och International Christian University i Tokyo, utveckla ett dataspel som underlättar inlärning av japanska skrivtecken. ”Språkskap” – Ergonomidesign AB i Bromma ska, tillsammans med Folkuniversitetet och Interactive Institute, skapa verktyg för nya lärandesituationer för språkinlärning utanför klassrummet. ”Flerspråkig semantisk sökmotor” – Saplo AB i Malmö ska, tillsammans med Malmö högskola, utveckla en språkoberoende semantisk sökmotor, som gör det möjligt att hitta textstycken med liknande betydelse, skrivna på olika språk.

Comments are closed.