Beving och Trinergi går samman

Beving, eller Beving Elektronik AB som det fullständiga namnet lyder, och Trinergi AB meddelar att de båda företagen går samman under första kvartalet 2012.

Beving är ett företag inom Addtech-gruppen med verksamhet inom områdena elsäkerhet, elkvaliet, samt mät och test. Trinergi AB har huvuddelen av sin verksamhet inom portabla mätutrustningar med nätanalys och termografi som fokusområden. Inom dessa områden erbjuds även utbildning och andra tjänster.

I april 2011 förvärvade Addtech-gruppen Trinergi AB. Produktsortiment, kompetens och geografisk lokalisering för Beving och Trinergi uppges komplettera varandra på ett mycket bra sätt och under det senaste halvåret har ett djupt samarbete mellan företagen utvecklats.

Under första kvartalet 2012 kommer bolagen att slås samman genom att Trinergi fusioneras in i Beving. Såväl samtliga geografiska lokaliseringar (Stockholm, Örebro och Göteborg) som alla kontaktpersoner kommer att finnas kvar. Verksamhetsområdet kommer att vara detsamma. Förändringen ligger i att det finns mer resurser och ett bredare sortiment att tillgå för att möta kundernas behov, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.