Satsar 80 miljoner på energirelaterade material

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) meddelar att de beslutat satsa 80 miljoner kronor i forskningsbidrag till fem projekt under fyra år inom energirelaterade material, såsom kiselkarbid och energieffektiv LED-belysning baserad på nanotrådar.

SSF:s styrelse beslöt vid sitt styrelsemöte den 7 februari 2012 att bevilja fem projekt bidrag inom programmet Energirelaterade material med en total budget om 80 miljoner kronor. Varje projekt beviljas 16 miljoner kronor, som kommer att utbetalas under en period av fyra år.

Projekten spänner över ett brett område, alltifrån forskning för att få fram kraftfulla batterier med nya, miljövänliga material, till högspända likströmskablar för riktigt långa avstånd, nya och bättre kraftkomponenter i kiselkarbid, LED-belysning baserad på nanotrådar till effektiva och skalbara termoelektriska nanomaterial.

Gemensamt för alla projekten uppges vara att de uppfyller SSF:s krav på hög vetenskaplig kvalité och strategisk relevans; i det här fallet tillkom också att projekten ska ha hög energirelevans. Strategisk relevans innebär att forskningen skall kunna nyttiggöras inom svenskbaserad industri och samhälle inom 5-15 år efter avslutat projekt. Energirelevans betyder att projekten skall stärka utvecklingen av energisystemet, medverka till energieffektivisering samt påvisa en potential för storskalig användning, enligt ett pressmeddelande.

De fem som tilldelats forskningsbidrag är:

  • Kristina Edström. Kraftfulla batterier med svenska material, Uppsala universitet
  • Ulf W. Gedde. Nya isolationsmaterial för nästa generation av HVDC-kabel, Kungliga tekniska högskolan
  • Erik Janzén. SiC, energibesparande kraftelektronikmaterial, Linköpings universitet
  • Lars Samuelson. Energieffektiv LED-belysning baserad på nanotrådar, Lunds tekniska högskola
  • Muhammet Toprak. Skalbara nanomaterial och bearbetningsbar TEG, Kungliga tekniska högskolan

Comments are closed.