Betydande tilläggsbeställningar från EBU

EUROVISIONs fibernät är baserat på Net Insights Nimbra-plattform och EBU kommer nu att genomföra flera olika utbyggnader av nätet för att stödja stora globala events.

Det totala ordervärdet för de nya beställningarna överstiger 1 MEUR och leverans kommer att ske under andra kvartalet 2013.
– EBU är vår kund sedan 2004 och har utvecklat EUROVISIONs nät kontinuerligt för att möta ökade krav från kunder vad gäller mer kapacitet och nya tjänster, säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight.

Comments are closed.