750 W i quarter brick

Ericssons nya teknik för hybridreglering har resulterat i en DC/DC-omvandlarmodul för mellanbuss , PKM4717NH, som kan leverera upp till 750 W, trots det lilla formatet: ”Quarter-brick”. Modulen är främst ägnad datatillämpningar.

Ericsson kallar tekniken HRR, Hybrid Regulated Ratio.  Den innebär att man kombinerar två metoder för styrning: Spänningsreglering och förhållandebaserad reglering. Spänningsregleringen ser till att ge en utspänning av 10,8 V hålls vid upp till 70 A belastning vid inspänningar mellan 50 och 60 V. Modulen arbetar med inspänningar mellan 40 och 60 V, men under 50 V skiftar modulen arbetsmod och arbetar med förhållandebaserad reglering där utspänningen självjusteras för att säkra stabil spänning även när när systemspänningen är onormal. Att återfå en stabil och reglerad spänning när systembussen är normal är viktigt för att undvika avbrott i trafiken och ger också tid för systemövervakare att göra nödvändiga ingrepp som att antingen slå på enheter för reservkraft eller att tillfälligt släcka ned delar av systemet.
På basis av en studie av optimering av busspänning, utförd av Ericsson, är den optimala spänningen för att begränsa förluster på kretskortet 10,8 V i applikationer där man inte har en dynamisk busspänning. Denna busspänning är mycket vanlig i datakomtillämpningar som inte kräver den vanliga spänningen 12 V till hårddiskar. Men om denna spänning behövs kan man använda step-up-POL-omvandlare för att generera 12 V.
PKM4717NH kan också ersätta omvandlare för 9,6 V mellanbussar.
– Det ökande behovet av högeffekts DC/DC-omvandlare inom industrin för datakommunikation driver upp effektdensiteten till oanade nivåer, vilket kräver att det finns konstruktörer som kan skapa nya möjligheter inom teknologierna för effektomvandling, säger Patrick Le Fèvre, markands- och kommunikationsdirektör inom Ericsson Power Modules.
PKM4717NH har en typisk verkningsgrad av 97,1 procent vid 60 procents belastningsgrad, med en rak karakteristik mellan 20 och 70 A belastning, vilket ger låg energiförbrukning.
Omvandlarmodulen har 2250 V isolation mellan in- och utgångsidorna.

 

Comments are closed.