Behov av nyrekryteringar i Mjärdevi

Under 2010 har 32 nya företag etablerat sig i Mjärdevi Science Park medan 21 företag har lämnat. Antalet verksamma har ökat från 5 950 år 2009 till 6 050 förra året och just nu finns det cirka 175-200 tjänster utannonserade.

 

Enligt en pågående studie finns flera starka anledningar för företagen att etablera sig i Mjärdevi Science Park. Det handlar bland annat om närheten till Linköpings universitet och forskningen som bedrivs där samt närheten till andra forskningsinstitut i regionen och till affärspartners.

I en alltmer digitaliserad värld skulle man kunna tänka sig att den geografiska närheten minskar i betydelse, men en pågående studie visar att så inte är fallet. Vid inflyttningen hade knappt 20 procent av företagen förväntningar på att hitta affärspartners i området. Vid uppföljningen två år senare visade det sig att hela 60 procent skapat viktiga samarbeten eller affärer inom området.

Jobben finns i Mjärdevi Science Park

Rekryteringsbehov finns i olika typer av företag och branscher som exempelvis mobilt bredband, programvaruutveckling, fordonssäkerhet och medicinsk bildbehandling. Det är både konsultbolag, produktbolag och tjänstebolag som söker nya medarbetare.

För närvarande är cirka 175-200 tjänster utannonserade och Mjärdeviföretagen planerar att nyanställa cirka 450 personer vilket historiskt sett är en hög siffra, endast runt år 2005 har behovet av ny personal varit högre.

Mjärdevi Science Park, ett internationellt välkänt begrepp
Drygt 60 procent av de 260 företagen i parken gör internationella affärer. Fenomenet Mjärdevi Science Park som sådant uppges ha blivit en förebild – Universitets- och affärsdelegationer från Japan, Thailand, Rwanda, Brasilien och Rumänien är bara några exempel på det. Mjärdevi Science Park projektleder under 2011 också ett nationellt projekt, finansierat av Vinnova, med målet att svenska parker och inkubatorer ska hitta partners för utvecklings- och affärssamarbeten i Brasilien.

Comments are closed.