Bättre modellering i CAD-program

I den senaste versionen av CAD-programmet CadSoft EAGLE från Farnell finns bland annat förbättrad simulering och förbättrad modellering.

I v6.4 av programmet finns nu till exempel kommunikation med LT-Spice, vilket gör det möjligt att importera och exportera schemaritningar mellan LT-Spice och EAGLE. Ritningar kan också importeras från P-CAD, Altium och Protel via mellanformatet ACCEL ASCII.
Den senaste EAGLE-versionen har också ett förbättrat användargränssnitt och bättre sökfunktioner. EAGLE har just utnämnts till produkt 2013 av den tyska tidningen Elektronik.

Comments are closed.