Nya ledamöter i IVA

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in tio nya ledamöter. Bland invalen märktes SNS vd Mia Horn af Rantzien, serieentreprenören Jane Walerud samt finska Sampos koncernchef Kari Stadigh.

IVA bildades 1919 och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. I och med de nya invalen har IVA 906 svenska och 266 utländska ledamöter.
– Liksom alltid är vi mycket stolta över våra nya ledamöter. Denna gång har vi valt in en rad framstående svenska forskare, opinionsbildare och näringslivspersonligheter, samt tre nya utländska ledamöter, säger Björn O. Nilsson, vd IVA. Vi välkomnar dem att engagera sig i IVAs verksamhet.

De nya svenska ledamöterna är:
Alf Isaksson, Program Manager vid ABB, väljs in i IVAs avdelning för elektroteknik. Isaksson, född 1959, var tidigare professor vid KTH då han år 2001 gick till industrin och ABB Corporate Research. År 2006 återknöt han kontakten med akademin som adjungerad professor vid Linköpings universitet, där han i tre år var föreståndare för excellenscentret PIC-LI. Hans förmåga att framgångsrikt växla mellan industri och akademi är eftertraktad. Han blev 2009 utsedd till Corporate Research Fellow, företagets högsta specialistnivå, och ansvarar nu för ABBs forskning globalt inom reglerteknik och optimering.

Pontus Johnson, professor vid KTH, väljs in i IVAs avdelning för elektroteknik. Johnson, född 1970, disputerade på ämnet systemarkitektur 2002 och är nu chef för avdelningen för industriella informations- och styrsystem vid KTH. Han är redan en internationellt välkänd forskare inom informationssystemhantering, där det gäller att finna tekniker för att utveckla, tillverka, driva och underhålla IT-baserade stödsystem för drift och styrning av hela företag. Johnson samarbetar med många företag inom elkraftindustrin i syfte att förbättra deras informationssystem.

Magnus Olofsson, vd för Elforsk och Värmeforsk, väljs in i IVA:s avdelning för elektroteknik. Olofsson, född 1965, är doktor i elektriska energisystem från KTH från 1996 (där han också avlade civilingenjörsexamen i elektroteknik). Han har innehaft flera befattningar inom Banverket, STRI AB och ABB. Åren 2003-2008 var Olofsson globalt ansvarig för utveckling av ABB:s högspänningsprodukter. Efter en tid i Peking tillträdde Magnus Olofsson år 2008 som generaldirektör för Elsäkerhetsverket och 2011 blev han vd för Elforsk AB. Sedan mars 2013 är han även vd för Värmeforsk.

Staffan Bohman, styrelseproffs, väljs in i IVAs avdelning för ekonomi. Bohman, född 1949, har en gedigen bakgrund i svenskt näringsliv. Han sitter med i Kollegiet för svensk bolagsstyrning och är ordförande i Guldklubbsjuryn. Som ordförande i Ersta Diakoni har han medverkat till en bättre ekonomi. Han har varit vd och koncernchef för DeLaval AB, Gränges AB och Sapa AB samt koncernstabschef på Alfa Laval. Bohman har dessutom innehaft ett tiotal styrelseuppdrag, som vice ordförande i Scania och ordförande i Tysk-Svenska Handelskammaren. För närvarande är han bland annat ledamot i Atlas Copco, Boliden, Ikea och Ratos.

Mia Horn af Rantzien, verkställande direktör SNS, väljs in i IVAs avdelning för ekonomi. Horn af Rantzien, född 1953, doktorerade i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har inom UD tjänstgjort som bland annat chefekonom, CSR-, WTO- och havsmiljöambassadör samt ambassadör för näringsliv och utveckling. Hon var huvudsekreterare för den parlamentariska kommittén för Sveriges politik för global utveckling samt har varit ledamot i en rad internationella expertgrupper. Sedan 2012 är hon vd för SNS. Hon är styrelseledamot i ICTSD i Genève och ledamot i stipendiekommittén för H.M. Konungens stiftelse för Ungt Ledarskap.

Peter Larsson, samhällspolitisk direktör Sveriges Ingenjörer, väljs in i IVAs avdelning för utbildning och forskning. Larsson, född 1956, studerade kemiteknik vid Chalmers. Han har varit kanslichef för Miljövårdsberedningen och planeringschef vid Regeringskansliet. Under 1990-talet arbetade han politiskt, bland annat som landstingsråd för trafikfrågor i Stockholm. År 2001 blev han förbundsdirektör för Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund och 2006 samhällspolitisk direktör vid Sveriges Ingenjörer. 2011 var Larsson generalsekreterare för Nationalkommittén Polhem350. Han är även ordförande för Stockholms Idrottsförbund.

Jane Walerud, serieentreprenör samt CEO och grundare för Teclo Networks, väljs in i IVAs avdelning för informationsteknik. Walerud, född 1961, har medverkat i ett antal nystartade firmor sedan 1998. Fem av dessa har sedan dess utvecklats mycket väl: Bluetail, Lensway, Klarna, Midsummer och Tobii. Jane Walerud har visat en exceptionell förmåga att kommersialisera forskning inom telekommunikationer, datalogi, bioteknik samt medicinsk teknologi. Hon är utbildad på Stanford University med speciell inriktning mot datormodellering av hjärnans funktioner.

De nya utländska ledamöterna är:
Gregory B. Olson, professor sedan mer än 25 år tillbaka vid Northwestern University, USA, väljs in som utländsk ledamot. Professor Olson, född 1947, fick sin doktorsexamen vid MIT 1974. Han är en internationellt ledande forskare inom vetenskapsbaserad materialdesign. Olson har vunnit bland annat Jacob Wallenberg Foundation Award och ASM Gold Medal. Han innehar ett 20-tal patent och har publicerat mer än 250 vetenskapliga artiklar. Han är ledamot av amerikanska ingenjörsakademien. Olson har rötter i Sverige och har ofta varit här såväl privat som i tjänsten.

Virgil Percec, P. Roy Vargelos-professor i kemi vid University of Pennsylvania, USA, väljs in som utländsk ledamot. Professor Percec, född 1946, är en av de främsta polymerkemisterna idag. Han är författare till 700 citerade vetenskapliga publikationer och 14 böcker, har över 60 patent och har hållit över 1 000 föreläsningar. Han har även mottagit åtskilliga utmärkelser. Percec har länge haft täta kontakter med KTH och varit gästföreläsare till doktorander inom polymerkemi. Flera svenska studenter har besökt och arbetat med honom. Senast våren 2012 gav professor Percec en doktorandkurs på KTH.

Kari Stadigh, civilekonom, verkställande direktör och koncernchef i Sampo, väljs in som utländsk ledamot. Stadigh, född 1955, är utbildad diplomingenjör och civilekonom. Sedan 2009 är han koncernchef i Sampo och styrelseordförande i If Skadeförsäkring, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva och Mandatum Liv samt ledamot av styrelserna för Nokia, Nordea och Varma. Tidigare har han varit verkställande direktör i JP Finance, Jaakko Pöyry-koncernen, Nova Liv och Sampo Liv samt vice vd för Sampo. Kari Stadigh har djupa kunskaper om den finansiella sektorn i Finland och Sverige.

Comments are closed.