Bättre eftermarknadstjänster

PartnerTech satsar på bredare eftermarknadstjänster. Under det senaste året har man upprättat ett distributions- och servicecenter för Axis Communications samtliga produkter till den nord- och sydamerikanska marknaden.

Axis och PartnerTech inledde sitt nuvarande samarbete 2003 och PartnerTech är sedan dess en av Axis huvudleverantörer. Tillverkning sker på ett flertal av PartnerTechs anläggningar med kundcenter Vellinge som sammanhållande länk.
– Redan i början av 2009 uttalade vi att vi avsåg att stärka våra logistik- och eftermarknadstjänster för att ge ökad kundservice, säger Leif Thorwaldsson, VD och koncernchef på PartnerTech. Att Axis valt oss för att sköta deras logistik- och distributionscentrum för hela den viktiga amerikanska marknaden är mycket glädjande och ett starkt bevis för att vi gör rätt på dessa områden.

Comments are closed.