ESA väljer nordisk datalösning

Europas största privata nätverksleverantör, Interoute, blir officiell leverantör till European Space Agency (ESA) med ett säkert privat IP Wide Area (WAN) nätverk, som kopplar samman 13 av ESA:s viktigaste forskningsenheter.

Interoute skall bygga upp ett privat höghastighetsnätverk till ESA för att koppla ihop 13 av deras globala forskningsenheter, varav Kiruna i Sverige är en av deras viktiga strategiska hubbar. Nätverket kommer att säkerställa att organisationens stora volym av data kommer lagras och skyddas på ett säkert sätt.
ESA:s satelliter kretsar kring jorden och ger värdefull information om klimatförändringarna såsom exempelvis smältande isar, skogsbränder och avverkning av regnskogar.
– Ett effektivt och säkert nätverk med mycket hög bandbredd är kritiskt för vår organisation, säger Eugenia Forcada-Arregui, Chef på EOP (Earth Observation Payload) Ground Segment Strategy Management Office på ESA. Vårt arbete består ju primärt av arkivering och lagring av mycket stora mängder data från våra olika satelliters observationer som de kontinuerligt registrerar. Informationen ska sedan fördelas mellan våra olika forskningsenheter på ett säkert sätt. Interoute är den leverantör som bäst kunde motsvara våra förväntningar med en säker lösning och stor kapacitet.

Comments are closed.