Bättre dagar väntar halvledarindustrin

Trots en oroande hög 3,4-procentig ökning under 2011 Q4 avseende den genomsnittliga tiden halvledare finns i lager hos chipleverantörerna (days of inventory, DOI) förväntas den siffran minska med 0,5 procent under första kvartalet i år, vilket ger visst hopp om att marknadsvillkoren förbättrats.

Med en trög efterfrågan och fortsatt överproduktion steg den genomsnittliga globala halvledarmarknadens DOI till 84,1 under fjärde kvartalet, upp från 81,3 under tredje kvartalet 2011, enligt en rapport från analysföretaget IHS iSuppli. Men efterfrågan förväntas ha ökat under det första kvartalet och därmed minskar siffran för DOI till 83,7.

– Det fjärde kvartalet 2011 var en besvikelse, både vad gäller inkomster och vinster. De globala halvledarintäkterna minskade med 2,8 procent jämfört med fjärde kvartalet 2010. Samtidigt kämpar halvledarleverantörerna med att balansera sina nivåer i fabriksutnyttjande mot tappet i efterfrågan vilket leder till ökande lager, säger Sharon Stiefel, analytiker för semiconductor market intelligence vid IHS.

Lagren var under det fjärde kvartalet 2011 på sin högsta nivå sedan första kvartalet 2001. Ett överskott i lagren kan utgöra en utmaning, särskilt i tider av vikande efterfrågan, vilket medför en prispress och resulterar i att fabrikerna minskar sin tillverkning.

Det finns dock tecken på att förhållandena på halvledarmarknaden förbättras.

– Halvledarleverantörerna förväntar sig en återhämtning i efterfrågan under det första kvartalet. "Book-to-bill”-förhållandet når jämvikt och de globala makroekonomiska indikatorerna pekar mot en bättre framtid. Dessa faktorer väcker optimism bland halvledareleverantörerna om bättre dagar framöver för branschen, menar Sharon Stiefel.

Vid utgången av det fjärde kvartalets finansiella rapporteringssäsong var det viktigaste budskapet från halvledartillverkare att lägga det förflutna bakom sig och se framåt med hopp inför framtiden. Ett gemensamt tema som ekade i många samtal vid investerarkonferenser var att botten i nedgången redan har nåtts. Som bevis på att industrin nu skulle kunna vända blad är att halvledareleverantörerna nu ser förbättrade bokningar under januari efter uppenbara slut på lagerkorrigeringar hos kunderna.

– Skulle efterfrågan på halvledare stiga mer än beräknat, kan de företag som innehar alltför stora lager vända det till sin fördel senare under 2012 eftersom de kommer att vara i ett bättre läge än de som har minskat sina lager för mycket.

 

Comments are closed.