Redaktionsbrev nr 4 2012

Danderyd mars 2012

Elektronik i Norden fyller 20 år

Det har hunnit gå 20 år sedan första numret av Elektronik i Norden nådde läsarna. Den gången hoppades Nokia på bättre tider efter förluståret 1991, tvisten mellan AMD och Intel avgjordes, RISC-processorn började ta fart och KTH-professorn Hannu Tenhunen klagade på dålig koppling mellan högskola och industri. En del känns igen, men på tekniksidan märks det hur snabb utvecklingen faktiskt är.

20-års-firandet kommer att märkas på många olika sätt: I tidningen gör vi en serie tillbakablickar, med start i Elektronik i Norden nr 4. Marknadsavdelning håller på att ta fram ett oemotståndligt jubileumserbjudande. Och på S.E.E.-mässan blir det naturligtvis 20-års-jubileumsfirande. Kom förbi vår monter C07:50 och ta en fika.

För er som ställer ut på S.E.E. är det som traditionen bjudit i 20 år utställarfrukost mellan 8.00-9.00 i vår monter, välkomna!

Elektronik i Norden nr 4 kommer förstås dessutom att innehålla mycket mer. Vi har som vanligt två specialområden, plus embedded och radioteknik.

Fordonselektronik blir allt viktigare. Elbilar är en realitet, även om de ännu är alltför dyrbara för gemene man, hybriderna utvecklas vidare och man ser nu energieffektiva versioner som diesel/el. Utvecklingen av såväl halvledare som batterier för fordonselektronik har tagit rejäl fart under de senaste åren. Det genomgående för fordonsutvecklingen är att elektronikinnehållet ökar snabbt, med elektroniklösningar som växer fram för att möta de nya kravbilder som dyker upp. Har du idéer runt fordonselektronik, kontakta Gunnar Lilliesköld på +46 8 622 55 11 eller maila på gunnar@elinor.se

Embeddedsystem är ett ämne som omfattar en allt större del av elektronikmarknaden. Där ingår allt från små system baserade på enkapseldatorer upp till stora ATCA-kortsystem. För att inte tala om allt som har med embeddedmjukvara att göra.
I årets tema tittar vi speciellt på mjukvara och på hur utvecklingsarbetet flyttas till en allt högre abstraktionsnivå. Men naturligtvis också på nya kortstandarder, processorer etc. Kontakta mig på tel +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera embeddedsystem.

Vi har som vanligt fasta temasektioner som behandlar Radioteknik och Embeddedteknik. Kontakta Gunnar Lilliesköld på +46 8 622 55 11 eller gunnar@elinor.se om du vill diskutera radioteknik, eller mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se  om du vill diskutera embeddedteknik.

Med vänlig hälsning

Göte Fagerfjäll
gote@elinor.se

Glöm inte att prata annonser med Tommy Jägermo +46 8 540 865 12 eller tommy@elinor.se eller Kim Edenbro +46 8 511 766 55 eller kim@elinor.se

Fakta:
EiN nr 4, utgivning 20/4, annonsmaterial 2/4

Tidningen kommer även att specialdistribueras lokalt på S.E.E. under mässans slutdagar.

Comments are closed.