Bättre användarupplevelser

På den sista dagen av Intel Developer Forum gick Intels teknikchef Justin Rattner in i framtiden. Medveten teknik förändrar hur vi interagerar med datorer och annan elektronik och det kan till och med handla om tankeläsning.

Medveten teknik är teknik som inte bara utnyttjar den information vi själva matar in med hjälp av till exempel ett tangentbord utan den kan även ta hänsyn till information såsom var vi befinner oss, rörelser och förändringar i närmiljön. När detta kombineras med mjuka data såsom vår kalender, sociala nätverk och tidigare preferenser kommer medveten teknik att kunna förutse våra behov och ge råd mer som en assistent än som en vanlig dator. Intels forskare arbetar med en rad olika projekt inom detta område, som drar nytta av nya enheter med bättre prestanda och anslutningsmöjligheter och med helt nya metoder för att hämta in information.
Personliga reserekommendationer och en fjärrkontroll som vet vem du är
Rattner visade upp ett antal olika exempel på hur medveten teknik kan användas såsom Fodor's Travels prototyp för en Personal Vacation Assistant som kan ge personliga reserekommendationer. Prototypen kördes på en handhållen internetenhet (MID), som tagits fram i samarbete med Intel. Kortfattat utnyttjar den ett antal olika typer av data, såsom tidigare aktiviteter, personliga resepreferenser, nuvarande plats och kalenderinformation för att tillhandahålla snabba rekommendationer till användaren. Enheten kan till och med skapa en reseblogg med bilder, filmer och kommentarer från resan om användaren ber om det.
Ett annat exempel som Rattner visade upp var en smart fjärrkontroll till TV:n som utvecklats av Intels forskare. Fjärrkontrollen kan känna av vem som håller i den genom sättet den hålls, flyttas och hur knappar trycks ned och därigenom anpassa programtablåer och innehåll för just den personen i familjen.
Rattner poängterade att Intels vision är att kunna möjliggöra dessa enheter utan att göra avkall på säkerhet och personlig integritet. Han avslöjade att Intel arbetar med ett flertal kommande hårdvarubaserade tekniker som kommer att innebära en dramatisk förbättring av olika enheters förmåga att försvara sig mot attacker.
Som avslutning presenterade Rattner det ultimata forskningsprojektet inom området, ett gränssnitt mellan dator och den mänskliga hjärnan. Målet med projektet är att en dag göra det möjligt att styra datorer eller handhållna enheter med tankarna. Det är naturligtvis långt kvar men Intel undersöker tillsammans med Carnegie Mellon University och University of Pittsburgh vad som kan utläsas om en persons kognitiva tillstånd genom att läsa av hjärnaktiviteten.

Comments are closed.