Intel går till motattack

EU-kommissionens beslut att bötfälla Intel för konkurrensbegränsning kommenteras nu av företagets vd Paul Otellini och han skräder inte orden.

– Intel tar mycket starkt avstånd från det här beslutet, säger vd Paul Otellini. Vi anser att det är felaktigt och att det bortser från realiteterna på en starkt konkurrensutsatt mikroprocessormarknad som karakteriseras av konstant innovation, förbättrade produktprestanda och lägre priser. Inga kunder har lidit någon som helst skada Intel kommer att överklaga beslutet.
– Vi tror inte att våra affärsmetoder har brutit mot några europeiska lagar. Det naturliga utfallet på en konkurrensutsatt marknad med bara två spelare är att ett företag vinner affären och det andra förlorar den. Kommissionen har ignorerat eller undvikit att ta till sig signifikanta bevis som motsäger de uttalanden som har gjorts. Vi anser att de här bevisen visar att företag som utvecklas på ett positivt sätt blir belönade av marknaden och vice versa.
– Intel säljer aldrig produkter under tillverkningspriset. Men vi har investerat kraftfullt i innovation, produktion och teknologi. Resultatet är att vi kan sänka priserna på en konkurrensutsatt marknad.
Intel kommer dock inte att vägra att följa kommissionens beslut. Om ett överklagande inte leder någonvart kommer man att samarbeta med kommissionen för att se till att följa reglerna.

Comments are closed.