Axis drabbas av översvämningen i Thailand

Med anledning av översvämningskatastrofen i Thailand meddelar Axis Communications att några av företagets underleverantörer är drabbade. Detta kommer med stor sannolikhet att medföra försämrad tillgänglighet på ett antal av Axis produkter för nätverksvideo de kommande månaderna.

Axis använder kontraktstillverkare och leverantörer med fabriker på ett flertal ställen i världen för att säkerställa kontinuerlig och flexibel produktion. Några av dessa leverantörer och kontraktstillverkare är lokaliserade i Thailand.

– Att idag bedöma i vilken omfattning som Axis affärer framöver kommer att påverkas av den försämrade produkttillgängligheten är svårt. Med tanke på omfattningen av störningen är det dock rimligt att anta att den försämrade tillgängligheten de kommande 3-4 månaderna kan komma att försämra försäljningen med 10-15 procent under perioden. För att minimera effekterna av störningarna till följd av katastrofen i Thailand har vi i möjligaste mån styrt om produktionen till leverantörer med tillverkning på andra platser i världen. Parallellt jobbar vi också nära våra thailändska samarbetspartners och försöker så långt vi kan hjälpa dem i processen att komma tillbaka till full kapacitet, säger Ray Mauritsson, verkställande direktör för Axis Communications, i ett pressmeddelande.

Comments are closed.