Vinner utvecklingskontrakt på nytt alkolås

Sense Air har med sin IR-teknik och tillsammans med Autoliv Development och Hök Instrument – i hård internationell konkurren – vunnit ett tvåårskontrakt i USA som avser utveckling av ett nytt alkolås i fordon. De tre företagen har sedan 2006 samarbetat inom detta område som avser att bekämpa rattonykterhet.

Företagstrion har fått uppmärksamhet och forskningsstöd från USA via en tekniktävling. Nu har det vinnande konceptet gått vidare och erbjuds forskningsstöd för ytterligare två år. Autoliv Development, i samarbete med Sense Air och Hök Instrument, blev 2009 kontrakterade i ett omfattande förstudieprojekt i USA för att bekämpa rattonykterhet.

Bakom projektet står den amerikanska nykterhetsorganisationen DADSS (Driver Alcohol Detection System for Safety) som utlyste en världsomfattande tekniktävling. Efter en hård gallring utsågs tre vinnande teknologikoncept som fick finansiering 2009-2010 för att utveckla en fungerande labb-demonstrator. Autoliv, sense Air och Hök Instrument representerade ett av dessa tävlande koncept.

Nu har DADSS utvärderat resultaten och utsett två teknikspår som erbjuda FoU-medel i ännu en två-årsperiod med målet att ta fram en lösning monterat i fordon varav den svenska företagstrion står för den ena.

Alkolåskonceptet som Sense Air, Autoliv Development och Hök Instrument har utvecklat är baserad på en helt ny teknik, vilken uppges innebära en revolutionerande utveckling av tillförlitlighet, kostnad och användarvänlighet. Tekniken är baserad på en infraröd-sensor-lösning som Sense Air står bakom och Autoliv står för systemet. Genom att på avstånd mäta förhållandet mellan alkohol och koldioxid i utandningsluften så kan systemet bedöma förarens nykterhet.

Den nya tekniken kräver ingen munkontakt, nästan inget underhåll och kommer att ha sådan precision att det bara stannar en chaufför när deras alkohol i blodet är lika med eller överstiger 0.08 BAC. Med styrning av luftflödet genom sensorn kan förarens utandning särskiljas från eventuella passagerare. Projektet räknar med att ha ett fungerande testfordon ute på vägarna inom två år.

– Utvecklingskontraktet från USA betyder att vi får finansiering till att höja vår tekniknivå ytterligare, samtidigt som det redan nu befäster vår position som ett världsledande företag inom området kostnadseffektiv gasmätning med IR-teknik, säger Hans Martin grundare till och FoU-chef på Sense Air i ett pressmeddelande.

Comments are closed.