DragonWave vill köpa Nokia Siemens mikrovågsdel

Det kanadensiska företaget DragonWave har undertecknat ett ”master acquisition agreement” som innebär att man köper affärsområdet för mikrovågsöverföring från Nokia Siemens Networks.

Avtalet inkluderar även stödsystem (operational support systems, OSS) och tillhörande tjänsteverksamhet. Tanken är att DragonWave skall bli en ”prefered” strategisk leverantör till NSN avseende produkter för mikrovågsbaserad paketförmedlad överföring och att företagen skall koordinera sina utvecklingsaktiviteter.
Den planerade transaktionen kan genomföras så snart regulatoriska godkännanden och godkännande från tredjepart har skett och när processerna med fackliga representanter, tullmyndigheter och andra  avtal har hanterats.
Nokia Siemens Networks kommer att behålla ansvaret för sin försäljning av existerande lösningar och tillhörande tjänster för mikrovågsöverföring. DragonWave kommer att ansvara för produktutbudet, utvecklingsarbetet, produkthantering och de operationella funktionerna.
Om affären genomförs kommer DragonWire att betala 10 miljoner euro kontant, med avtstämning till tullavgifter, och med DragonWire-aktier värda 5 miljoner euro, med restriktioner att inte sälja aktierna inom 24 månader. DragonWave kommer också att ta hänsyn till pensions- och andra avtal för de anställda, till ett värde av 10 miljoner euro, och avser att sätta upp ett ”capital asset lease arrangement” för ungefär 5 miljoner euro.
Köpeavtalet anger också att köpesumman inkluderar kommande 18 månaders intjänande, vilket kan leda till att köpesumman kan komma att uppgå till 80 miljoner euro.
DragonWave väntas finansiera transaktionen med dels egna kontanter, dels med lån från Comercia Bank och Kanadas Export Development.
Om köpet går igenom kommer 360 anställda inom Nokia Siemens Networks att överföras till DragonVawe. De 360 personerna finns i Milano och Shanghai.

 

 

Comments are closed.