UV-rening lyfter UV-LED

Marknaden för ultravioletta lysdioder har ökat snabbt i takt med större användning för UV-härdning. Men den verkligt stora ökningen kommer med områden som UV-desinfektion och UV-rening.

08yole01
Marknad i miljoner dollar enligt Yole

På kort sikt är det tillämpningar för UV-härdning av limmer och plaster som ger den största ökningen av UV-LED. Men enligt marknadsföretaget Yole Développement innebär de sjunkande LED-priserna att marknaden för desinfektion och rening med hjälp av UV-LED tar över som volymdrivare framåt 2019/2020. UVC-LED beräknas växa från ca 7 miljoner dollar förra året till hela 610 miljoner dollar 2021, medan UVA-LED växer från 107 miljoner dollar förra året till 357 miljoner dollar 2021.
Marknadsrapporten bryter upp UV-LED-marknaden i de olika huvuddelarna (UVA/UVB/UVC) och tittar speciellt på tillämpningarna för härdning, desinfektion och analys med hjälp av UV-LED.
– UVC-LED är fortfarande en liten del av marknaden, men vi väntar en kraftig tillväxt de närmaste 18 månaderna på grund av snabbt sjunkande priser, säger Pierrick Boulay, Market & Technology Analyst, LED & OLED hos Yole. Komponentpriserna har sjunkit till nästan bara en tiondel sedan förra året.
Prisutvecklingen beror på massproduktion och förbättrade komponentprestanda. Bedömare inom industrin ser nu en prisnivå mellan 1-4 dollar per mW som gräns för verkligt bred användning. Komponenttillverkarna fokuserar nu i första hand på kostnadseffektiva lösningar, snarare än att öka uteffekten. Man arbetar också på att öka livslängden och ta fram UV-LED med våglängder under 280 nm.
Samtidigt fortsätter UVA-LED att ta över inom marknaden för UV-härdning. Det gäller till exempel bläckstråleskrivare, där UV-LED har storleksfördelar. Kvicksilverlampor är däremot fortfarande dominerande i mera effektkrävande tillämpningar, som screentryck och lackning.

Comments are closed.