Atmel lanserar snålaste BLE-modulerna

Atmel utökar nu sitt utbud av BLE-produkter med nya moduler avsedda för produkter med begränsat komponentutrymme. Enligt Atmel är det möjligt att med de kommande modulerna utöka batteriets livslängd med upp till tre gånger för bärbar elektronik och IoT-tillämpningar, jämfört med andra lösningar på marknaden idag.

Almels nya WIBREE-specificerade Smart XR och ZR-moduler förbrukar mindre än 4 mA i RX och mindre än 3 mA i TX vid en spänningsmatning på 3,6 V och under 1,2 μA i viloläge, vilket Atmel säger ökar batteriets livslängd med upp till 3 gånger jämfört med andra lösningar som finns tillgängliga på dagens marknad.

De nya modulerna, döpta till Smart BTLC1000-XR och SAMB11-XR, kommer i en liten 4,5 x 5,5mm LGA-kapsel med 40L medan de moduler som döpts till BTLC1000-ZR och SAMB11-ZR finns i en 7,5 x 10,5 mm kapsling med 34 ben och en jordpad.

Både XR- och ZR-modulerna integrerar Atmels Smart BTLC1000-lösning, en från företaget Bluetooth SMART system-on-a-chip (SoC) med en integrerad ARM Cortex-M0 MCU och en Bluetoothbaserad sändtagare. BTLC1000-XR och SAMB11-XR integrerar alla komponenter, med undantag av en antenn och en valfri 32 kHz kristall. BTLC1000-ZR och SAMB11-ZR är helt FCC/CE/IC-certifierade och integrerar alla BOM-komponenterna, inklusive en chipantenn med en valfri 32 kHz-kristall. Både XR och ZR-modulerna är fullt ut kvalificerade Bluetooth Smart slutprodukter med Bluetooth Special Interest Group (BT SIG). Båda modulerna kan försörjas från ett antal olika batterityper, allt från knappceller, AA och AAA-batterier till litiumpolymerbatterier, utan behov av några kretsar för extern energihantering.

Enligt Atmel kommer Smart XR- och ZR-modulerna att finnas kommersiellt tillgängliga i maj 2016.

Comments are closed.