UMU-metod förbättrar örondiagnos

Forskare vid Umeå universitet (UMU) har utvecklat en metod som kan öka tillgången till pålitliga diagnoser av mellanöroninflammation (otitis media), som varje år drabbar över en halv miljard barn. Den mjukvarubaserade lösningen, där bilder på trumhinnor tagna med ett digitalt otoskop analyseras automatiskt, möjliggör enligt forskarna diagnoser med hög tillförlitlighet.

Antalet tillämpningar som använder det så kallade "molnet" växer och nu har forskare vid Umeå universitet, i samarbete med University of Pretoria i Sydafrika, utvecklat en bildanalysmetod för trumhinnor. Metoden har nyligen beskrivits i tidskriften EBioMedicine, vilket är en ny Lancet-publikation (se länk nedan).

– Brist på vårdpersonal i många utvecklingsländer gör att öroninflammationer ofta feldiagnosticeras eller inte alls upptäcks, vilket kan leda till förlorad hörsel eller till och med livshotande komplikationer, säger Claude Laurent, som är forskare vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet och medförfattare av artikeln.


Claude Laurent

– Med denna metod kan vårdpersonal diagnosticera mellanöroninflammationer med samma tillförlitlighet som allmän- och barnläkare. Och eftersom lösningen är molnbaserad, det vill säga att bilderna kan laddas upp och analyseras automatiskt, får vårdpersonal i utvecklingsländer tillgång till snabba diagnoser utan stor kostnad.

Metoden bygger på en molnbaserad automatiserad analys av bilder på trumhinnan tagna med otoskop, vilket är ett undersökningsinstrument som används allmänt vid undersökning av öron. Bilder på trumhinnor, tagna med digitala otoskop kopplade till smarttelefoner, jämfördes med andra bilder i ett arkiv med högupplösta bilder och bedömdes automatiskt enligt fördefinierade kännetecken i fem olika diagnostiska kategorier.

Tester har enligt forskarna visat att de automatiskt genererade diagnoserna hade en hög tillförlitlighetsgrad på 80,6 procent för bilder tagna med kommersiella digitala otoskop. Bilder tagna med ett konstruerat lågprisotoskop, som anpassats med digitalkamera, hade en tillförlitlighetsgrad på 78,7 procent, vilket kan jämföras med en tillförlitlighetsgrad på 64-80 procent hos allmän- och barnläkare som använder traditionella otoskop för att sätta diagnos.

– Den här metoden har stor potential att göra tillförlitlig diagnosticering tillgänglig i länder där det idag saknas sådana möjligheter. Eftersom metoden både är lätt och billig att använda möjliggör den snabba och tillförlitliga diagnoser av en mycket vanlig barnsjukdom, säger Claude Laurent.

Länk till artikeln: Otitis Media Diagnosis for Developing Countries Using Tympanic Membrane Image-Analysis.

Comments are closed.