ASTG fortsätter städningen

Det krisdrabbade antennföretaget ASTG, där de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB samt AIMS AB ingår, avvecklar avvecklar C2SAT Asia Pacific och skjuter på sin halvårsrapport till den 1 september.

ASTG vill dock vara ytterst tydlig med att beslutet att skjuta på presentationen av halvårsrapporten grundar sig helt och hållet på tidsbrist i kombination med byråkrati runt dotterbolagens styrelseförändringar. Samtidigt passar företagets tillförordnade vd Andreas Adelgren på att framföra följande;

"Flera milstolpar i och runt 'städningen' av ASTG har eller är mycket nära att uppnås. Skuldbördan har reducerats kraftigt. Hur mycket, kommer att tillkännages i halvårsrapporten. Vi är dock inte tillfreds förrän Bolaget är skuldfritt. Vi är mitt uppe i en process där vi söker rätt folk till rätt plats för att säkerställa att IAI både får sin "grand finale"-antenn liksom sina kontrakterade antenner. Dessutom är finansieringen säkerställd, vilket är en hörnsten i hela IAI-projektet."

Dotterbolaget C2SAT har tidigare levererat två antennprototyper till IAI, Israel Aerospace Industries, och att säkra serieleveranserna till det företaget är mycket viktigt för C2SAT. ASTG har också fått in de 10 miljoner kronor i lån/villkorat aktieägartillskott som företaget vädjat om.

ASTG har även beslutat att ansöka om avveckling i Singapore av C2SAT Asia Pacific Pte Ltd genom en så kallad ”liquidation” inom ramen för det lokala rättsystemet. På årsbasis ger detta en beräknad besparing på över 5 miljoner kronor. Den samlade ackumulerade förlusten i området uppgick till 27 miljoner kronor per den 31/12 2014.

"Det är viktigt att påpeka att ASTG redan vid upprättandet av kontrollbalansräkning per den 30/6 2015 skrev ner värdet i Asien till 0", skriver företaget.

För ett par veckor sedan levererade Andreas Adelgrens hårt kritik mot den tidigare företagsledningen.

Comments are closed.