Keynote om förarlösa transporter på ECS 2015

“The road towards autonomous transport solutions” är titeln på Daniel Frylmarks keynote-presentation på ECS 2015 den 3 november. Frylmark är Head of Driver Assistance Controls på Scania CV.
Presentationen kommer att ta upp utvecklingsstrategier och metoder för att möta utmaningarna för inbyggda system inom intelligenta transportsystem och autonoma transportlösningar.


Daniel Frylmark, Scania CV
Läs mer..

Ladda ner instrumentöversikten

Läs temaartiklarna om mätteknik

Läs temaartiklarna om mikroprocessorer

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.