ASTG byter styrelse

Valberedningen för antennföretaget ASTG meddelar att man avser föreslå Claes Lindqvist till ny styrelseordförande inför den kommande årsstämman. Valberedningen föreslår även att Erik Claesson och Otto Persson tar plats i den nya styrelsen.

Dagens styrelse har enligt ASTG avslutat städningsfasen (länk) samt fullgjort kapitaliseringen av ASTG och avser nu att lämna över stafettpinnen till en ny styrelse, med andra arbetsuppgifter. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som Industrialiseringsfasen kräver. Bolagets större ägare avser att rösta för valberedningens förslag.

Claes Lindqvist är idag vd för Henry Dunkers Förvaltnings AB och har även en del andra styrelseuppdrag, bland annat i Trelleborg AB. Erik Claesson är Director, Head of Industry Solutions Development på Ovako Group och Otto Persson vd för Train Alliance Sweden AB.

Kistaföretaget ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. ASTG:s helägda dotterbolag AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Comments are closed.