Nohau köper Inceptive

Nohau Solutions köper göteborgsbaserade testkonsulten Inceptive, med 20 konsulter specialiserade på test och kvalitetssäkring av programvara

– Vi förstärker vårt erbjudande inom test- och kravprocesser, säger Mikael Johnsson, vd på Nohau. Våra kunder vill ha hjälp att lyfta sitt kvalitetsarbete och för det krävs både bra stödverktyg och en genomgång av de processer som styr kvalitetsarbetet.
Nohaus erfarenhet av utvecklingsverktyg inom krav och test kombineras med Inceptives processkunnande i form av specialister och mentorer. Företaget räknar med att fortsätta att växa, speciellt i Stockholmsregionen.
Inceptives VD Mats Wessberg ser en fortsatt stark efterfrågan på kvalificerade programvarutestare.
– Detta är ett område som inte berörts så hårt av konjunktursvackan. Kvalitetsfrågorna står i fokus hos våra uppdragsgivare. Ofta lägger man stora resurser på testning medan det för slutkvaliteten viktiga kravarbetet inte ännu fått samma status.

Comments are closed.