Asiens relämarknad växer

Analysföretaget IHS Inc ser en stadig tillväxt för reläer på den asiatiska marknaden.

Fler än 53,8 miljoner reläer såldes 2012. Av dem avses 13, 1 miljoner reläer vara avsedda för mätändamål och övervakning.
Enligt den senaste studien från IHS finns det en trend mot allt effektivare styrning av elektriska system inom industrin vilket leder till tillväxt, särskilt i utvecklingsländer.
Den största andelen leveranser av reläer under 2013 fanns inom byggnadsautomation, med en uppskattad andel av 19,2 procent av världsmarknaden. Effektivare metoder för upphettning, kylning och allmän miljökontroll har under de senaste åren lättare kunnat implementeras i nyproducerade byggnader i utvecklingsregioner.
Trots att EMEA-marknaden stod för 49 procent av 2013 års beräknade 13,1 miljoner antal reläer för mätning och övervakning, spås dess tillväxt fram till 2018 vara den långsammaste, med en årlig tillväxt på 3,1 procent. Denna tillväxttakt är 1,5 procent lägre än vad som prognostiseras för Amerika och 2 procent lägre än för Asien. Orsaken är främst en ökad ekonomisk nedgång i europaregionen vilken leder till minskad byggverksamheten.

 

Comments are closed.