Ascom säljer sin verksamhet för nätverksplanering

Köpare är det franska företaget Mentum. I köpet ingår produkterna TEMS CellPlanner och TEMS LinkPlanner.

  Inom den här affärsverksamheten för nätverksplanering med ovanstående produkter finns idag 28 anställda i Kista, som alla erbjuds möjlighet till anställning hos Mentum. Affären förväntas vara klar mot slutet av det andra kvartalet i år och köpeskillingen är satt till 2,175 miljoner USD.

Comments are closed.