PTS föreslår regler för bättre konkurrens

Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår fortsatta, framtida regler som innebär att mobiloperatörer ska ta emot samtalstrafik från andra operatörer och hålla kostnadsorienterade priser.

Förslaget går nu ut för samråd med marknadens aktörer som har en månad på sig att inkomma med synpunkter.

Samtrafik mellan nät är en grundläggande förutsättning för att konsumenter, företag och organisationer ska kunna nå varandra. PTS vill förhindra att operatörerna överprissätter tjänster som de säljer till varandra och som behövs för att samtrafiken ska fungera. En bättre konkurrens mellan operatörerna på marknaden förväntas leda till större valmöjligheter och låga priser för mobiltelefoni för konsumenterna, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

Liknande regler har funnits för de största mobiloperatörerna sedan 2004, men nu föreslår PTS att fler operatörer ska omfattas av reglerna. De operatörer som PTS föreslår ska fortsätta ha skyldigheter på marknaden är Hi3G, Tele 2, Telenor och Telia Sonera. Nya operatörer har tillkommit som tidigare inte haft skyldigheter: AINMT (Icenet), Lycamobile, Spring Mobil, TDC och Ventelo.

PTS kommer inom ramen för arbetet med nya ”skyldighetsbeslut” att ha en aktiv dialog med marknadsaktörerna. Detta första samråd pågår till och med den 17 maj. Under samrådet kommer en hearing att äga rum den 26 april.

PTS avser fatta ett slutligt beslut för marknaden ”samtalsterminering i mobilnät” tidigast i slutet av 2010. Innan ett sådant beslut kan tas krävs, förutom samråd med operatörerna, ett samråd med EU-kommissionen och andra regleringsmyndigheter inom EU.

PTS beslutade 2004 och 2005 om de skyldigheter som i dag gäller på marknaden för elektronisk kommunikation. PTS genomför nu det som benämns som en andra generationens marknadsanalyser och skyldighetsbeslut. I denna andra omgång analyseras sju delmarknader.

Comments are closed.