Arrow köper LOGIX S.A

Arrow förhandlar att ta över alla aktierna i LOGIX S. A dotterbolag till franska Groupe Open. LOGIX S. A är en en distributör av IT-system och integratör av programvaror med verksamhet i Europa bland annat i Norden. LOGIX levererar lösningar bland annat runt IBM och ORACLE koncept. Omsättningen är omkring 500 miljoner euro med 500 anställda. Med en kundbas på 6500 partner blir Arrow Enterprise Computing Solutions ett tillskott i Arrows strategi att tjäna den växande marknaden inom”value added mid market” med integrering, träning, finansiering, marknadsföring och logistik.
Transaktionen är tänkt att ske omedelbart efter godkännande från EU och konsultationer med personalrepresentanter

Comments are closed.