Orimliga miljöböter sänks

Under förra året drabbades flera små företag av 120 000 kr i miljösanktionsavgift för att de med anledning av WEEE-direktivets implementering i Sverige inte hade rapporterat till EE-registret i tid. Det så kallade EE-registret upprättades förra året. Alla företag som producerar eller importerar utrustning som skall säljas på den svenska marknaden måste anmäla detta till Naturvårdsverket. Många missade att göra en anmälan och förvirrningen var stor i fall man var skyldig eller ej att rapportera. Följden blev att Naturvårdsverket krävde  sanktionsavgifter på 120 000 kr till ett antal småföretag som därmed hotades till konkurs.
Lena Norder, branschansvarig för Elektronikindustriföreningen och dess WEEE-sakkunnige, Vidar Wernöe, uppvaktade under förra året Miljödepartementet med syfte att påtala att företagen ifråga hade haft goda avsikter, men av olika anledningar inte hade kunnat rapportera i tid. Dessutom var sanktionsavgifterna uppenbarligen satta med tanke på storföretag. För ett litet företag, med exempelvis 7 anställda, kunde en sanktionsavgift av 100 000 kr motsvara halva företagsvinsten.
Nu föreslår Naturvårdsverket att storleken på avgiften skall ändras:
* 10 000 kr, om det är uppenbart att företagets omsättning uppgår till högst 10 miljoner kronor.
* 100 000 kr om det är uppenbart att företagets omsättning uppgår till minst 10 miljoner kronor och högst 50 miljoner kronor.
* 500 000 kr om det är uppenbart att företagets omsättning överstiger 500 000 kr.
Vidare föreslår Naturvårdsverket att storleken på miljösanktionsavgiften, gällande rapport av insamlade och behandlade mängder, är oförändrad, det vill säga 10 000 kr.
– Vårt syfte med förslaget till Miljödepartementet är att komma till rätta med problemet och att avgiften görs mer rättvis och proportionerlig.

Comments are closed.