Kitron säljer utvecklingsavdelning

Kitron AS har tecknat en överenskommelse om att sälja sin utvecklingsavdelning i Oslo till några av de lokalt anställda vid Kitron och till Simpro AS.

Kitron Development har runt 25 anställda och hade en årlig omsättning på 22 miljoner norska kronor och ett operativt resultat på -11 miljoner 2009. Avtalet förväntas vara klart 1 juni 2010 om finansieringen då är ordnad.

Samtidigt ingår Kitron ett samarbetsavtal med det nya företaget som bildas och som avser utvecklingstjänster. Det uppges vara i linje med Kitrons strategi att öka sin fokusering på industrialisering, test och introduktion av nya produkter genom samarbete med tredjeparts ”utvecklingshus”.

– Vi är mycket nöjda med överenskommelsen och då speciellt med att vi har lyckats säkra den kontinuerliga verksamheten och anställningarna vid Kitrons Development Department, säger Kitrons CEO Jørgen Bredesen.

– Det här har blivit en mycket bra lösning. Affärerna har vänt under de senaste månaderna och tidpunkten för att lansera det nya företaget Creo Development är bra. Företaget har en signifikant ackumulerad orderingång som säkrar lönsamhet i affärerna, säger vd Jan Erik Borja Berg vid Creo Development AS.

Comments are closed.