ARM-baserade prototypkort

De nya prototypkorten STM32 Nucleo finns nu gratis tillgängliga för användare av webbplatsen FTM Board Club.

 

Future Electronics meddelade idag att den senaste serien prototypkort av typ STM32 Nucleo från STMicroelectronics nu finns tillgängliga utan kostnad via webbplatsen FTM Board Club för utvecklingsingenjörer.
FTM Board Club (på www.my-boardclub.com) ger tillgång till många olika kort för utvärdering, utveckling och prototypframtagning. Webbplatsen riktar sig mot alla elektronikutvecklare, förutsatt att projektet som kortet stöder har ett nominellt kommersiellt värde. Via den här webbplatsen finns tillgång till utvecklingskort från många halvledartillverkare.
De nya STM32 Nucleo-korten är kompatibla med utvecklingsplattformen ARM mbed. De innefattar även expansionsmodulerna ST Morpho som ger åtkomst till all inbyggd extrautrustning i processorn, samt Arduinos header-moduler som kan anslutas till shield-enheter från det omfattande Arduino-ekosystemet där utvecklare kan lägga till specialfunktioner snabbt och enkelt.
ST kommer dessutom att tillhandahålla egenutvecklade shield-moduler som har funktionsstöd för t ex Bluetooth Low Energy och Wi-Fi, GPS-satellitpositionering, ljudinspelning, närvaroavkänning och trådlös manövrering. Alla shield-moduler kan återanvändas tillsammans med valfria STM32 Nucleo-kort och i diverse projekt.
– STM32 Nucleo-korten är fantastiska eftersom de kan använda de välkända mbed-verktygen vid konstruktioner för alla STM32-mikrostyrenheter, säger Stephen Carr, teknisk chef och ansvarig för vertikala marknader hos Future Electronics EMEA. Korten kan också anslutas till kringutrustning från Arduino. STM32 Nucleo-F030R8, STM32 Nucleo-F103RB, STM32 Nucleo-F401RE och STM32 Nucleo-L152RE är omedelbart tillgängliga på FTM Board Club, utan kostnad för behöriga OEM-konstruktörer.

Comments are closed.