Ny arbetsgrupp inom Bredbandsforum

Regeringens Bredbandsforum tillsätter en ny arbetsgrupp med fokus på utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela Sverige.

Ordförande för arbetsgruppen blir Georgi Ganev, affärsområdeschef Konsument, Telenor Sverige.

– Arbetsgruppen ska fram till december genomföra en förstudie som identifierar de viktigaste hindren för framgångsrik bredbandsutbyggnad i hela landet. Sammansättningen i gruppen spänner över ett stort kunskapsområde och jag ser fram emot att leda arbetet och bidra med förslag till hur vi stärker Sverige som bredbandsnation, säger Georgi Ganev, Affärsområdeschef Konsument, Telenor Sverige.

Arbetsgruppen ska identifiera hinder och utmaningar för utbyggnad, förbättringar av nät och utnyttjande av befintlig infrastruktur. Gruppen har sitt första möte den 29 september och resultatet av förstudien ska redovisas för Bredbandsforums styrgrupp i december.

Inbjudna till arbetsgruppen är representanter för:
TeliaSonera, Tele2, Telenor, Vilhelmina Kommun, PTS, SABO, SSNF, Lantmäteriet, IT&Telekomföretagen och Stokab, enligt ett pressmeddelande från Telenor.

Enligt forumets hemsida är ”Regeringens Bredbandsforum en mötesplats för dig som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. I Bredbandsforum är representanter för organisationer, företag, myndigheter och regeringen inbjudna att delta. Syftet med Bredbandsforum är att vi tillsammans – genom konstruktiva lösningar – ska bidra till att målen i Regeringens bredbandsstrategi uppnås, så att Sverige får bredband i världsklass.”

Comments are closed.