Aqeri tar hem sin första order i USA

Leverantören av ruggade datorer och kommunikationsutrustning, Aqeri, har tagit sin första order i USA. Kunden uppges vara ett av den amerikanska försvarsindustrins största företag.
Ordervärdet är knappt 2 miljoner kronor och utrustningen kommer att levereras under tredje kvartalet 2011.

– Det är givetvis fantastiskt kul att få denna första order på den amerikanska marknaden. Kunden är ett av de absolut största företagen i branschen och vi har i våra diskussioner ännu så länge bara skrapat lite på ytan vad gäller deras totala behov av denna typ av utrustning. Här finns en stor potential för framtida affärer, säger Jan Israelsson, vd för Aqeri.

Aqeri, med säte i Stockholm, levererar dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I snart 30 år har företaget hjälpt till att kundanpassa lösningar inom försvars-, industri- och fordonsbranschen, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.