Acreo studerar fiberbaserat bredband

Forskningsinstitutet Acreo har fått i uppdrag av Regeringens Bredbandsforum att genomföra en förstudie för att utreda samhällsnyttan av bredband.

Förstudien skall undersöka hur fiberbaserat bredband påverkar ekonomisk tillväxt, såväl på nationell nivå som i enskilda kommuner.

Det pågår ett intensivt arbete med genomförandet av den digitala agendan och utbyggnad av nya fiberbaserade bredbandsnät i Sverige. Traditionellt har bredbandsinvesteringars framgång främst bedömts ur ett teleoperatör perspektiv. För samhället är dock den ekonomiska tillväxten och påverkan på offentlig sektor viktiga framgångsfaktorer som bör tas med i bedömningen.

Acreo ska utföra en statistisk analys som länkar effekter av fiberinvesteringar till specifika samhällsekonomiska faktorer. Analysen baseras på Acreos mångåriga forskning inom ICT-infrastruktur kombinerat med undersökningar av ICT-mognaden hos de svenska kommunerna. Förstudien kommer att visa på vilka faktorer som bör vägas in ur ett samhällsperspektiv när resultaten av investeringar i fiberbaserat bredband bedöms.

– Vi är glada över att ha fått förtroendet att genomföra en studie med så stor betydelse för bredbandsutvecklingen och för Sverige, säger Crister Mattsson, Senior Advisor på Acreo.

– Acreo har många års erfarenhet av forskning inom fiberoptik och bredbandsinfrastruktur. Att nu kombinera vår forskning med indikatorer på samhällsnytta kommer ge nya och mer omfattande bedömningskriterier för framtida bredbandsinvesteringar.

Studien kommer att presenteras under september, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.