AQ Group förvärvar norska Durapart

AQ Group AB har tecknat avtal med Otterlei Group AS, om köp av samtliga aktier i kablage- och modultillverkaren Durapart Industries AS, Norge, med dess helägda dotterbolag UAB Durapart Lithuania samt Durapart Mexico SA de CV. Övertagandet sker den 1 september 2012.

De förvärvade bolagen utvecklar och tillverkar kablage och elektromekaniska moduler till industrikunder inom främst kommersiella fordon. Verksamheten omsatte under 2011 runt 300 MSEK och hade cirka 630 anställda, varav runt 100 i Mexiko. Utveckling och försäljning styrs från Norge med tillverkning i Litauen och Mexiko.

Affären görs dels genom en kontant betalning om 67 MNOK på tillträdesdagen och dels genom en apportemission av 35 000 nyemitterade aktier i AQ samt två eventuella kontanta resultatbaserade delar fram till 2014 om maximalt 11 MNOK. Förvärvet kommer att bidra med ett positivt bidrag till vinst per aktie.

Den förvärvade verksamheten kommer att samordnas med AQs befintliga kablageverksamhet AQ Wiring Systems. I styrelsen för Durapart Industries AS fortsätter Jan Sigurd Otterlei, huvudägare av Otterlei Group AS, som ledamot.

– Durapart är ett mycket välskött och lönsamt bolag. Syftet med affären är att bilda en kablageverksamhet som är en betydande internationell aktör inom komplexa kablage i små och medelstora serier. Bolagen kompletterar varandra väl med minimal överlappning på marknaden. Genom förvärvet erbjuds Duraparts och AQ Wiring Systems kunder utökad global service, större resurser och långsiktig stabilitet. Kablageverksamheten kommer inledningsvis att ha cirka 1000 anställda i Norge, Sverige, Litauen, Mexiko, Polen, Kina och Indien. Vi kommer med förvärvet snabbare in på nya marknader och tillför ny kompetens, säger koncernchef Claes Mellgren i ett pressmeddelande.

Comments are closed.