Android knappar in på iPhone

Datatrafiken i mobilnäten nästan tredubblades under 2010 och fram till 2015 spås en 26-faldig ökning.  Det framgår av Ciscos senaste prognos för den globala mobiltrafiken. Rapporten visar också att Android och andra plattformar tar en allt större del av trafiken och knappar in på iPhones försprång.

 

Hotad förstaplats. iPhone/Apple toppar trafiken i mobilnäten
men Android och andra plattformar rycker fram snabbt.

I Ciscos prognosrapport över den mobila trafikutvecklingen – Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update 2010-2015 – framgår att enbart den mobila datatrafiken 2010 uppgick till 237 petabytes per månad. Det är tre gånger mer än den totala Internettrafiken år 2000.

Enligt rapporten växer video snabbt och väntas redan i år stå för mer än 50 procent av den totala trafiken. Den ökade användningen av surfplattor och smartphones bidrar starkt till utvecklingen. Fler resultat från rapporten:

iPhones försprång minskar snabbt. I början av 2010 stod iPhone för minst fyra gånger mer datatrafik än någon annan mobil plattform, men i slutet av året var datatrafiken endast 1,75 gånger högre jämfört med Android.

Tre miljoner surfplattor kopplades upp på mobila nätverk 2010. Om fyra år väntas surfplattorna generera lika mycket trafik som den totala mobiltrafiken 2010.

Prognosen för den totala mobiltrafiken 2015 ligger på hisnande 75 exabytes. Det motsvarar 19 miljarder DVD-skivor.

Comments are closed.