ESS-avtal undertecknat

Arbetet med den europeiska forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source) som ska placeras i Lund går framåt. Ett nytt, formellt avtal har nu undertecknats.

Igår kväll träffades företrädare för samtliga länder som ingår i samarbetet på svenska ambassaden i Paris. De undertecknade en överenskommelse om deltagande i planeringen och konstruktionen av ESS.

De länder som undertecknat är förutom Sverige och medvärdlandet Danmark: Estland, Frankrike, Island, Italien, Lettland, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland och Ungern.

– Sverige har sedan tidigare bilaterala avtal med flera av de här länderna, men detta är första gången som alla våra samarbetspartner formellt förbinder sig att delta i ESS. Det ska så småningom till en slutförhandling, men att samtliga länder nu undertecknar denna överenskommelse är ett viktigt steg på vägen, säger Peter Honeth, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, som företrädde Sverige vid mötet i Paris.

Comments are closed.