Analog krets för bilens diagnossystem

Det fabrikslösa ASIC-företaget JVD Inc har nu börjat volymproducera en analog krets för bildiagnossystem via ODB-II-gränssnittet. Via Bluetooth överförs informationen till en mobiltelefon.

JV700 är beteckningen på denna ODB-II ”diagnostic interface/controller”. Kretsen är konstruerad för Launch Tech co Ltd som är en stor aktör inom utrustning för diagnostik av bilens elektroniksystem och som pluggas in i bilens ODB-II-kontakt och som passar många av de standardiserade bussarna.
Denna IC tar emot instruktioner för att konfigurera en komplex matris av MOSFET med lågt RDS(on). Kretsens fem busstransceivers kopplas via denna matris mot ODB-II kontakten för att ge rätt konfigurering mot en viss biltillverkare, modell, årgång och batterispänning.
JV700 utbyter sedan information med bilen via en seriell buss till närmaste mikrostyrkrets där data behandlas och kommuniceras via Bluetooth till en mobiltelefon eller en bärbar dator för att se resultaten.
JV700 komunicerar med alla vanliga bussprotokoll enligt ODB-II-standarden, och kan hantera dem samtidigt:
ISO15765-4 (CAN)
ISO14230-4 (KWP2000)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
JV700 är kapslad i en 48 anslutningars QFN-kapsel. Förutom switch-matrisen innehåller den fem transceivers för bussen samt flera spänningshanterande delar som DC/DC-omvandlare och LDOer.
ODB-II kommunicerar med tekniker via koden Diagnostic Trouble Code, DTC, och meddelar var vilka problem som förekommer. Den första siffran i DTC indikerar om koden är en SAE-generisk kod (som förekommer i alla ODB-II-system) eller om den specifik för biltillverkaren. De återstående tre siffrorna ger information beträffande de speciella fordonssystemet och kretsarna. En analys av typisk ODBII-kod kan se ut som nedan:

Även om dessa kommunikationsprotokollstandarder är universella använder inte alla biltillverkare och deras modeller samma kontaktstift i ODB-II-kontaktdonet. För att klara det behövs de kretsar som ingår i JV700.
För att ytterligare komplicera diagnostiska test är resten av kontaktstiften i ODB-II-kontaktdonet ospecificerade vilket gör att det står biltillverkarna fritt att använda dessa hur de vill. Det kan röra sig om anslutningar mot airbags, larm, fjärrkontroll och annat. JV700 kan koppla om även mot dessa ospecificerade kontaktstift.
Sedan allt är konfigurerat kan mobiltelefonen visa en bild som denna:

Kretsen innehåller en rad skydd, som exempelvis mot felpolariserat batteri eller överspänning om ett 24 V batteri används som starthjälp eller om ett urladdat batteri laddas.

Comments are closed.