Utvecklingssystem för 3D-gester

Microchip presenterar den nya MGC3130 Hillstar-utvecklingssatsen för 3D-baserade gestsystem. Satsen ger konstruktörer ett enkelt stegvis sätt att utveckla system för 3D-gester med Microchips MGC3130 och elektroder som tillgodoser specifika utrymmeskrav.

 

MGC3130 är världens första enkretslösning för lägesspårning av 3D-gester/fritt utrymme. MGC3130 Hillstar-utvecklingssatsen är ett fullständigt referenssystem bestående av en MGC3130-modul och ett referenselektrodexempel. Med flera andra referenselektrodkonstruktioner, Aurea-program för grafiska användargränssnitt och en I2C-till-USB-bryggmodul gör utvecklingssatsen att MGC3130 på enkelt sätt kan konstrueras in i olika formfaktorer.
Den GestIC-teknik som MGC3130 möjliggör passar för en rad olika datortillämpningar såsom laptop-datorer, tangentbord, inenheter; belysningstillämpningar inkluderande belysningsswitchar och -styrning; konsumentelektronik såsom audio-dockor, skrivare och kopieringsapparater; och fordonsmarknader för bl a kontroll av fordonsinteriörer. Hillstar-utvecklingssatsen ger konstruktörer ett sätt att integrera Microchips industriledande teknik i tillämpningar på kortast möjliga tid.
MGC3130 Hillstar-utvecklingssatsen möjliggör för kunderna att integrera ett avancerat användargränssnitt för 3D-baserade handpositioner och -gester i praktiskt taget samtliga elektronikprodukter med en modulär metod med fullständig dokumentation, referenslayouter, hårdvara och ett mjukvarubaserat grafiskt användargränssnitt.
Hillstar-utvecklingssatsen (DM160218) kostar 179 dollar och finns att köpa idag.

Comments are closed.