Aluwave får finansiering för expansion

Aluwave får 10 miljoner kronor i nytt kapital för expansion inom området kundanpassade lysdiodsmoduler.

Belysningsföretaget Aluwave planerar en stark marknadsexpansion och produktutveckling efter ett kapitaltillskott på 10 miljoner kronor, bland annat från Almi Invest Västsverige, K-Svets Ventures och Chalmers Innovation Seed Fund. Mölndalsbaserade Aluwave ska befästa sin ställning som ledande inom kundanpassade belysningslösningar baserade på lysdioder enligt ett pressmeddelande.

 – Vi räknar med att öka omsättningen i år till 25 miljoner kronor inte minst på området för allmänbelysning och inom avancerad teknisk belysning samt ökad export inom Europa, säger vd Jonas Stålhandske vid Aluwave.

Företaget Aluwave har utvecklat en särskild kunskap om att konstruera och leverera kundanpassade lysdiodsmoduler genom att kombinera elektronikkomponenter och mjukvara med belysningsindustrins krav på lösningar.

– Våra kunder kräver något mer än vad dagens standardlösningar kan erbjuda, säger Jonas Stålhandske.
 
Aluwave menar att man idag förmodligen är den största leverantören i Sverige på den här snabbt växande marknaden. Som exempel levererar Aluwave LED-baserade lösningar till byggföretagens ökande nyproduktion, strålkastare för räddningsfordon och arbetsmaskiner samt avancerad teknisk belysning inom medicinteknik och växthus. Bara inom några få år kommer också efterfrågan på energisnåla lösningar för utomhusbelysning att öka kraftigt, enligt företaget.


Hälften av försäljningen går på export

Företaget Aluwave startade 2005 inom ramen för Chalmers Innovations företagsinkubator för att utveckla Alunat, som är ett mönsterkortsmaterial, som leder bort värme från lysdioder. Kunskapen kring värmehantering av lysdioder har vidareutvecklats till att bli en affär där Aluwave levererar färdiga lösningar till sina kunder.

Produktionen sker i Sverige och seriestorlekarna sträcker sig från några hundra till 50 000 enheter per år. Man räknar med en omsättning på 25 miljoner kronor under året och vara närmare ett tiotal anställda. Redan idag går mer än hälften av försäljningen på export till länder inom Europa. Styrkan är mycket korta utvecklingstider och en erfarenhet från olika industriers särskilda krav. Kapitaltillskottet på 10 miljoner kronor kommer att användas dels till en marknadsexpansion och dels till produktionsutrustning för prototyper och små och medelstora volymer.

 – Jag är imponerad av företagets snabba tillväxt samt anser att bolaget nu är väl positionerat för att ta vara på den stora potential som finns i teknikskiftet med introduktion av LED på bred front, säger Håkan Krook på Almi Invest Västsverige.


Bortslagna golfbollar födde affärsidén

Paradoxalt nog föddes affärsidén när grundarna ville finna ett sätt att hitta bortslagna golfbollar. Man lade in en speciell keramik under skalet på golfbollen som sedan skulle lokaliseras med en radarpistol. Affärsupplägget höll dock inte. Keramikens, Alunatets, egenskaper att leda bort värme och därmed kyla elektronik ledde emellertid till utvecklingen av olika lösningar inom belysningsområdet och lade grunden för Aluwaves verksamhet.

Comments are closed.