Bygg CAN-nät och implementera RTOS

Den nyutkomna boken "Mikrocontrollers – från assembler till RTOS" riktar sig till såväl studenter som hobbyentusiaster och visar läsaren hur man konstruerar en mikrodator från grunden.

 

– Jag har inte utelämnat några detaljer i konstruktionerna. Alla konstruktioner kan kopplas upp och realiseras på kopplingsplatta, utan lödning eller kretskort. Du får lära dig både hård- och mjukvaran som krävs för att realisera konstruktionen, säger författaren Lars Bengtsson, universitetslektor i elektronik/mätteknik vid Göteborgs Universitet.

Alla projekten kan byggas på kopplingsplatta med komponenter från exempelvis ELFA och programvaran (utvecklingsmiljö, kompilator och RTOS) finns för gratis nedladdning. Boken börjar med en introduktion till ämnet genom att läsaren instrueras i hur man assemblerprogrammerar en liten PIC (16F84). Sedan beskrivs hur en typisk C-kompilator används för att skriva program för PIC-controllers (18F458) och vad man ska tänka på
vid C-programmering av inbyggda system (jämfört med Windowsprogrammering).

En stor del av boken ägnas åt att visa hur man bygger så kallade CAN-nätverk med PIC controllers. CAN är den inbyggda världens motsvarighet till LAN och är den dominerande nätverksstandarden inom fordonsindustrin.

I den avslutande delen visar Lars Bengtsson hur man implementerar ett realtids-OS (RTOS) i en mikrocontroller och hur man hanterar "multi-threading" och de vanligaste RTOS-tjänsterna (semaforer, meddelande, systemtick, mutex etc.).

För att programmera PIC-kretsarna behövs dock en programmerare. Lars Bengtsson rekommenderar "PICkit 3" till alla hobbyfantaster som bygger hemma och en "ICD3" till de som jobbar lite mer professionellt.

"Mikrocontrollers – från assembler till RTOS" . ISBN 9789144073620, 379 sidor.

Comments are closed.