Altera optimerar med 40 nm

Altera har dragit nytta av den senaste 40 nm CMOS-processen genom att optimera dels för högsta snabbhet, i Stratix IV GT, dels för lägsta pris, i Arria II GX.

Kretsarna tillverkas av Alteras samarbetspartner TSMC. Altera har valt att använda samma process för alla kretsar. Men genom optimering av olika slag kan man nå olika marknader.
– Genomgående ser vi en trend bland konstruktörer att använda kretsar med seriella gränssnitt, säger Luanne Schirrmeister, senior director för lågkostnadsprodukter hos Altera.
Hon ser en rad tillämpningar i infrastruktur för radiokommunikationssystem – ett område med förväntat hög tillväxt.
– Behovet av kommunikationssystem med större kapacitet såg vi inte minst under president Obamas installation, säger Luanne Schirrmeister.
Två miljoner personer hade då samlats utanför Vita huset. Många av dem försökte att ringa med sina mobiltelefoner, sända SMS eller data. De mobila kommunikationssystemen blev totalt blockerade och trafiken stoppades helt.
Luanne Schirrmeister berör också problemen under OS i Beijing. De utländska TV-bolagen tvingades då att komprimera sina videofiler innan de kunde sändas för att inte överbelasta infrastrukturen.
FPAer används i såväl transmissionslänkarna, i routrarna som i de delar som har access till basstationernas radiohuvud eller till fasta, optiska nät eller till routrar för Ethernet.  Dessa block kräver dock kretsar som är optimerade i olika avseenden. Transmissionskretsarna måste vara extremt snabba. Kretsarna i accessdelen måste i stället vara optimerade för lågt pris och låg effekt.
Den snabbaste serien kretsar, Stratix GT, har just presenterats men den har också börjat levereras. Den passar för anslutning mot optiska moduler och har upp till 24 transceivrar som klarar 11,3 Gbit/s. Den har också upp till 24 transceivrar som klarar 6,5 Gbit/s för anslutning mot 40G eller 100G Ethernet.
Kärnan i Stratix IV består av 230k till 530k logiska element, 13,9 till 20,3 Mbit/s interna RAM och 1024 till 1288 18×18 multiplikatorer.
I andra änden av infrastrukturen, mot accessdelen, passar i stället den också nya kretsfamiljen Arria II GX. Den är optimerad för låg kostnad och innehåller upp till 16 transceivrar som klarar upp till 3,75 Gbit/s. Den innehåller också 16k till 256k logiska element, 0,7 till 8,5 Mbit RAM och 56 till 736 multiplikatorer.
Ytterligare en nyhet är konstruktionsprogramvaran Quartus II, version, nr 9. Jämfört med tidigare versioner ger den konstruktören möjlighet att i arbetet med att välja anslutningspunkter ("pin assignments"), analysera störningar för samtidiga omkopplingar för att förbättra signalintegriteten. Dessutom har det tillkommit en utökad "SOPC builder" för att förenkla överlämningsarbetet mellan hård- och mjukvaruutvecklare. Att kunna analysera metastabilitet är en nyhet. Verktyget för att planera anslutningspunkter för klocksignalen ("pin planner") gör det lättare för konstruktörer att hantera klockresurser, förbättra produktivitet och maximera prestanda.

Comments are closed.