Klart för Ericsson-ST-NXP

Nu är sammanslagningen genomförd av Ericsson Mobile Plattform och ST-NXP Wireless till ett bolag för att utveckla plattformar och halvledare för mobiltelefoner.

Från starten har företaget fyra av världens fem största mobiltelefontillverkare som kunder, vilka tillsammans motsvarar 80 procent av världens leveranser av mobiltelefoner.
Den 20 augusti förra året blev det känt att de bägge verksamheterna, EMP och ST-NXP Wireless gemensamt skulle bilda ett samriskföretag med ägarfördelningen 50/50. Bara två månader dessförinnan hade ST-NXP formats av enheterna för trådlös teknik från STMicroelectronics och NXP formats.
Ericsson har bidragit med 1,1 miljard dollar netto. Av summan har 0,7 miljarder dollar tillfallit ST. Innan affären genomfördes utnyttjade ST sin option att köpa ut NXPs 20-procentiga ägarskap i ST-NXP Wireless.
Alain Dutheil, som idag är vd för ST-NXP Wireless and driftschef vid STMicroelectronics, kommer att leda verksamheten och får titeln "President and Chief Executive Officer".
Styrelsen är balanserad. Varje moderbolag utser fyra styrelseledamöter. Carl-Henric Svanberg, vd för Ericsson, är styrelseordförande och Carlo Bozotti, vd för STMicroelectronics, är vice styrelseordförande.
Totalt har verksamheten 8 000 anställda. Av dem kommer ungefär 3 000 från Ericsson och ungefär 5 000 from ST. Huvudkontoret ligger i Genève.

Comments are closed.