Skövde satsar på framtidens ingenjörer

Samarbetet mellan Högskolan i Skövde, Epsilon, Volvo Car och Volvo Powertrain för utbildning av automationsingenjörer i Skövde skall fortsätta, och utökas. Just nu pågår rekryteringen till Aspirantprogrammet, en verksamhet som syftar till att nyblivna ingenjörer kan gå direkt från examen till jobb.

– De första studenterna har genomgått Aspirantprogrammet och vi fortsätter under våren 2011. Verksamheten kan med tiden växa och få ökad betydelse i framtiden. Skövde ligger långt framme här, säger Mats Boström, koncernchef för Epsilon.
Aspirantprogrammet startades 2008 och utvecklas kontinuerligt. Varje år har 2-3 nyutexaminerade automationsingenjörer antagits som Aspiranter.
– Vi utbildar studenter som behövs i industrin. Det är en utbildning som faktiskt ger jobb, vilket naturligtvis tilltalar studenter, säger Magnus Holm, ansvarig för Automatiseringsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde.
Aspirantprogrammet skall bidra till att säkra företagens framtida behov av kompetens inom bland annat produktionsteknik. Detta sker genom att knyta studenter vid programmet till Epsilon, Volvo Car och Volvo Powertrain. Detta samarbete utvecklar även innehållet i utbildningen vid Högskolan i Skövde.
– Samarbetet med högskolan skapar studenter med förståelse för vad det innebär att arbeta i praktiken. Deras utbildning gör att vi har nytta av dem direkt. Just nu är produktionsteknik eftersatt inom svensk industri och möjligheten att anställa studenterna efter ett år är ett bra sätt att fylla på med kompetens för oss, säger Bengt Carlsson, Senior Manager, Manufacturing Engineering, Volvo Car Corporation.

Comments are closed.