Almi och Innovationsbron går samman

Vid årsskiftet bildar Almi och Innovationsbron en ny och gemensam organisation. Resultatet ska bli en effektiv organisation som är lättillgänglig för alla entreprenörer.

Som ett led i att skapa en tydligare aktörsstruktur för marknadskompletterande finansiering i tidiga skeden genomför regeringen en sammanslagning av Almi Företagspartner AB och Innovationsbron AB. Sammanslagningen ska leda till en effektivare och mer tillgänglig organisation som tillhandahåller rådgivning såväl som finansiering i tidiga skeden för innovation och tillväxt i hela landet. Sammanslagningen innebär att statens aktier i Innovationsbron AB överlåts till Almi Företagspartner AB.

Syftet med sammanslagningen är att:

  • Bättre ta tillvara möjligheter till tillväxt och innovation i hela landet.
  • Koncentrera statens insatser till skeden och segment där det finns ett tydligt behov av marknadskompletterande finansiering och därigenom stärka förutsättningarna för kommersialisering av kunskapsintensiva idéer i hela landet.
  • Öka kundnyttan genom ett tydligare och mer tillgängligt system för tidigt riskkapital genom att finansiering i tidiga faser samlas hos en aktör. En gemensam organisation kan tillhandahålla ett samlat utbud av produkter och tjänster.

Från och med årsskiftet samlas de båda organisationernas utbud av tjänster i Almi Företagspartner AB, som då får fyra affärsområden; rådgivning, lån, riskkapital och inkubation. I fortsättningen kan kunderna därmed vända sig till en och samma aktör som täcker hela kedjan från tidig idéfas till befintliga företag i expansionsfas.– över hela landet, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.