Handheld förändrar koncernledningen

Den svenska tillverkaren av stryktåliga mobila datorer Handheld meddelar att företaget gjort flera nya utnämningar på ledande poster för att stärka företagets ledning och försäljningsorganisation inför en fortsatt global tillväxt.

Torkel Zettergren är ny vd för Handheld Scandinavia AB. Han blir ansvarig för Handhelds verksamhet i Skandinavien, företagets hemmamarknad där Handheld uppges ha en mycket stark position och en stor marknadsandel. Torkel Zettergren har arbetat med försäljning och nyckelkunder inom Handheld Scandinavia sedan 2005, de senaste två åren som företagets försäljningschef.

Handheld APAC’s vd Christian Löfvendahl blir nu även ny vd för Handheld Europe AB. Han kommer att vara stationerad vid koncernens huvudkontor i Lidköping och behåller även sin befattning som vd för Handheld APAC Pty Ltd (Handhelds dotterbolag som täcker regionen Asien-Stilla havet-Australien). Christian Löfvendahl har varit vd för Handhelds dotterbolag Handheld APAC i två år. Han har tidigare genomgått Handhelds internationella management traineeprogram och har också innehaft ledande befattningar vid Handhelds amerikanska dotterbolag.

Thomas Löfblad är ny global försäljningschef (vice president global sales). Han är en av Handhelds grundare och har haft flera ledande befattningar på företaget i ett decennium, inklusive VD-posterna för såväl Handheld Scandinavia som Handheld Europe. Thomas Löfblad har innehaft ledande befattningar inom flera internationella tillväxtbolag.

Torkel Zettergren, Christian Löfvendahl och Thomas Löfblad tillträder sina nya befattningar den 1 januari 2013. Handheld har också flera nya medarbetare inom försäljning vid kontoren i Australien och Holland.

– Dessa nya utnämningar kommer att stärka ledningen och försäljningsorganisationen, något som är viktigt då vi förväntar oss fortsatt stark global tillväxt. Vi har även flera nya produkter under de kommande månaderna som vi vet kommer att vara attraktiva för våra kunder. Detta kräver en stark och säljfokuserad organisation, säger Jerker Hellström, koncernchef, för Handheld i ett pressmeddelande.

Comments are closed.