Annons

Almi Invests Metrum får stor order

Almi Invest meddelar att deras portföljbolag Metrum fått en stor order från Trafikverket. Ordervärdet är på 10 miljoner kronor och avser en lösning som kan minska energiförbrukningen för tågtrafik.

Miljontals kronor kan årligen sparas med en bättre och mer exakt kontroll av spänningen på järnvägsnäten. Variationer i näten gör att el förbrukas i onödan, vilket får stor betydelse då järnvägsnäten står för 2 % av Sveriges totala elförbrukning. Trafikverket vill nu energieffektivisera näten och köper teknik från Almis portföljbolag Metrum. Ordern är värd 10 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Vid ett pilotprojekt i Skåne där Metrums teknik användes blev resultatet mycket positivt.

– I projektet har vi tittat på en omformarstation i Skåne där spänningen låg cirka nio grader fel på 16,7 Hz sidan. Genom att optimera fasläget har vi kunnat minska elnätsförlusterna med 5-6 GWh årligen, vilket motsvarar en besparing på runt fem miljoner kronor per år. Om liknande mätningar och åtgärder genomförs över hela landet finns det sannolikt en väsentlig potential för energieffektivisering, konstaterar Mats Häger, teknisk specialist på Trafikverket.

Trafikverkets elkraft köps från de stora kraftbolagen och levereras som 3-fas högspänning med frekvensen 50 Hz. Eftersom tågen drivs med 1-fas 15 kV, 16,7 Hz måste elkraften omformas i omformarstationer. Därför är det viktigt att övervaka faslägena på de utspänningar som genereras i omformarstationerna då detta direkt inverkar på effektflödena i järnvägsnätet.

Den speciella instrumentmjukvara som Metrum har utvecklat möjliggör en synkroniserad fasmätning på både 50 Hz och 16,7 Hz. Komplexiteten i järnvägens elnät är stor och det gäller att ha kontinuerlig koll på hur spänningen och belastningarna förändras.

– Med bättre information om såväl effektflöden som belastningar och spänningshållning har vi mycket större möjligheter att identifiera eventuella problem. Våra åtgärdsförslag blir dessutom bättre underbyggda, säger Mats Häger, teknisk specialist på Trafikverket.

– Vi är naturligtvis stolta över denna beställning som innebär att Trafikverket nu kommer rulla ut vår teknik nationellt på alla landets 44 omformarstationer. Nu lanserar vi vår produkt i Norge, Tyskland, Österrike och Schweiz, som har samma typ av järnvägsnät, säger Magnus Andersson vd för Metrum.

Comments are closed.