Varannan svensk vet inte vad molnet är

Cloud, CRM, SaaS, affärssystem och ERP. Det finns flera programvaror och IT-tjänster många svenskar använder varje dag men som de flesta inte vet vad de heter. Fyra av tio svenskar kan inte förklara något av de ovanstående begreppen, enligt en undersökning gjord av Novus på uppdrag av programvaruföretaget Amesto Solutions. Bäst är vi på att förklara begreppet Cloud, eller "molnet", men bara varannan svensk säger sig kunna förklara begreppet för en bekant.

52 procent av svenskarna uppger att de kan förklara begreppet Cloud. Bäst är 18-29-åringar (64%) följda av 30-49-åringar (58%).
22 procent kan förklara begreppet affärssystem, 12 procent kan förklara CRM, 6 procent kan förklara Software as a service (Saas) och bara 4 procent kan förklara ERP.
44 procent kan inte förklara något av begreppen. Män uppger i högre utsträckning än kvinnor att de kan förklara samtliga begrepp. Även bland stockholmare säger sig fler kunna förklara begreppen.
– Molnet är en väldigt stor del av människors vardag, säger Thore Stærk, vd för Amesto Solutions. Till exempel synkas de flesta svenskars mobiltelefon i molnet varje dag. Därför är det bekymmersamt att så få känner till de här begreppen, inte minst eftersom de har funnits i många år nu. Här har vi som bransch en stor pedagogisk utmaning. Det råder ingen tvekan om att molnet är framtiden.
– Vi ser flera trender inom IT-utvecklingen det närmaste året. Bland annat så kommer molntjänster fortsatt att växa som lösning för ökad produktivitet och effektivitet. På lite längre sikt ser vi ökade krav på lösningar inom integration och big data som gör vardagen mer effektivt. I dag finns väldigt mycket information och system som inte är integrerade. Det är svårt att sålla och säkra att man lägger tid och resurser på rätt saker och kan hämta ut nödvändiga uppgifter, säger Jan Erik Kaasa, koncernchef för Amesto.

Ordlista:
* Cloud – Programvara som en service. Ingen investering, man betalar för tid och antal användare.
* CRM – Customer Relationship Management. Säljstödsystem som har utvecklats till kontorstödsystem. Ger överblick över alla aktiviteter mot kunder, leverantörer och samarbetspartners och möjliggör bättre service och relationer till dessa.
* SaaS – Software as a Service. Innebär att man hyr programvara på servrar på nätet i stället för att köpa egna mjukvarulicenser. Liknar molnet i funktion, men du betalar en fast avtalad hyra för avtalsperioden.
* Affärssystem – System för att styra och ha översikt över den totala ekonomin i ett bolag. Kan bestå av en eller flera programvaror som är integrerade med varandra.
* ERP – Enterprise Resource Planning. Den engelska beteckningen på affärssystem.

Comments are closed.