Multicore-affär till Enea

Enea har säkrat ett avtal om multicoreteknologi värt ca 10 miljoner kronor. Uppdragsgivare är en av de stora tillverkarna av mobil infrastruktur och arbetet går ut på att låta realtidsoperativsystemet Enea OSE samexistera med Linux på multicore-processorer.

Det utvecklingsarbete som genomförs under året kommer att resultera i mjukvarufunktioner som möjliggör att både Enea OSE och Linux kan samverka på en ny multicore-processor ämnad för en ny generation mobila basstationer. För kunden innebär denna nya teknologi möjlighet att sänka både utvecklings- och tillverkningskostnaden för framtida nätverksplattformar.

Comments are closed.